• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Komunikat

Z dniem 1 listopada 2014 r. prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak przestaje pełnić funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału Anglistyki oraz Kierownika Zakładu Filologii Angielskiej. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Zakładu należy zwracać się do dr Anny Mystkowskiej-Wiertelak.

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.