• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Działalność naukowa

Tematy badawcze na rok 2016 nowe

Wzajemne przenikanie się wzorców literackich i kulturowych w literaturze anglojęzycznej

 

Cel realizacji zadania:

W najbliższym czasie w ramach badań prowadzonych nad anglojęzyczną literaturą w Zakładzie Filologii Angielskiej na WPA UAM w Kaliszu będziemy zajmować się przenikaniem różnych trendów kulturowych w obrębie danego tekstu, erectile współzależnością formy i treści oraz relacją między gatunkiem a światem przedstawionym utworów. Badania te znajdą odzwierciedlenie w analizie tekstów reprezentujących różne okresy oraz zjawiska w obrębie szeroko rozumianej literatury i kultury anglosaskiej.

Więcej…

Tematy badawcze na rok 2016 kontynuowane

S/P-B/001 Nauczanie języka obcego w polskim kontekście edukacyjnym

 

Cel realizacji zadania:

Studia nad tym zagadnieniem w obrębie filologii angielskiej prowadzone są w trzech głównych obszarach, web tj. uczenie się i nauczanie języka obcego, językoznawstwo kognitywne oraz literatura krajów anglojęzycznych. Badania te są szczególnie intensywne w tym pierwszym zakresie i ogniskują się w takich zagadnieniach jak: uczenie się i nauczanie struktur gramatycznych, korekta błędów językowych, różnice indywidualne w przyswajaniu języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem czynników afektywnych (np. gotowość do wypowiadania się w języku obcym).

Więcej…

Zebrania naukowe ZFA

dr Anna Mystkowska-Wiertelak

"The ideal L2 self and motivated learning behaviour" (29 listopada 2010 r.) 

 

dr Marek Derenowski

"The 'road' motive depicted in American history and mass culture" (17 stycznia 2011 r.)  

Wykłady gościnne

dr Nancy Earle Memorial University of Newfoundland w Kanadzie

"Mapping literary print culture: An introduction to the history of Canadian literature by the regions" (6 grudnia 2010 r.)  


dr Marcin Gabryś Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

„Od Wikingów do Wayne'a Gretzky'ego - wprowadzenie do historii Kanady” (13 stycznia 2011 r.)

 

O. dr Paweł Zając Wydział Teologiczny, UAM Poznań

„Spotkanie z kanadyjską Arktyką" (23 maja 2011 r.)

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.