• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Publikacje

Mówienie w języku obcym ? skuteczne uczenie się, drug nauczanie i ocenianie

Pod redakcją Mirosława Pawlaka

Poznań-Kalisz-Konin 2013

Download PDF

Teaching English Tense and AspectApplying Cognitive Grammar in the Foreign Language Classroom

Jakub Bielak
Mirosław Pawlak

Springer 2013

Download PDF

Error correction in the foreign language classroom

Reconsidering the issues

Mirosław Pawlak

Poznań-Kalisz-Konin 2012

Download PDF

Production-oriented and Comprehension-based Grammar Teaching in the Foreign Language ClassroomProduction-oriented and Comprehension-based Grammar Teaching in the Foreign Language Classroom

Anna Mystkowska-Wiertelak

Mirosław Pawlak

Springer 2012

Download PDF

Autonomia w nauce języka obcego - uczeń a nauczyciel

Pod redakcją Mirosława Pawlaka

Poznań-Kalisz-Konin 2011

Download PDF

Extending the Boundaries of Research on Second Language Learning and Teaching

Edited by Mirosław Pawlak

Heidelberg: Springer 2011

Download PDF

New Perspectives in Language, look medicine Discourse and Translation Studies

Edited by Mirosław Pawlak and Jakub Bielak

Heidelberg: Springer 2011

Download PDF

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w dydaktyce języków obcych

Pod redakcją Mirosława Pawlaka i Bartosza Wolskiego

Poznań-Kalisz-Konin 2011

Download PDF

Speaking and Instructed Foreign Language Acquisition

Edited by Mirosław Pawlak, cialis 40mg Ewa Waniek-Klimczak, Jan Majer

Multilingual Matters 2011

Download PDF

Mówienie w języku obcym ? sukcesy i porażki uczenia się i nauczania

Pod redakcją Mirosława Pawlaka i Ewy Waniek-Klimczak

Poznań-Kalisz-Konin 2010

Download PDF

Studies in Pedagogy and Fine Arts Special issue:

New perspectives on individual differences in language learning and teaching

Edited by Mirosław Pawlak

Poznań-Kalisz 2009

Download PDF

Nauczyciel języków obcych dziś i jutro

Pod redakcją Mirosława Pawlaka, sildenafil Anny Mystkowskiej-Wiertelak i Agnieszki Pietrzykowskiej

Poznań-Kalisz 2009

Download PDF

Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych

Pod redakcją Mirosława Pawlaka, price Marka Derenowskiego i Bartosza Wolskiego

Poznań?Kalisz 2009

Download PDF

Investigating English Language Learning and Teaching

Edited by Mirosław Pawlak

Poznań-Kalisz 2008

Download PDF

Autonomia w nauce języka obcego ? co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy?

Red. Mirosław Pawlak

Poznań-Kalisz-Konin 2008

Download PDF

Studies in Pedagogy and Fine Arts Special issue: Exploring focus on form in language teaching

Edited by Mirosław Pawlak

Poznań-Kalisz 2007

Download PDF

Strona 1 z 2

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.